Meno a priezvisko:      …………………………………………………………………………………

Adresa bydliska:       …………………………………………………………………………………

Telefónne číslo/ email:            ………………………………………………………………………………..

(ďalej len ako „spotrebiteľ“)

alebo

Obchodné meno :                 ……………………………………………………………………………

Sídlo/Miesto podnikania:        ……………………………………………………………………………

IČO:                                    ……………………………………………………………………………

Zápis:                               ……………………………………………………………………………

Zastúpenie:                         ……………………………………………………………………………

DIČ/IČ DPH:                        ……………………………………………………………………………

Telefónne číslo/ email:          ……………………………………………………………………………

(ďalej len ako „podnikateľ“)

týmto u predávajúceho GOLDEN ESTATE s.r.o., sídlo Záhradnícka 74, Bratislava-mestská časť Ružinov 821 08, IČO: 44107927, prevádzka Žriedlová 15, 040 01 Košice, reklamujem nižšie uvedený tovar s uvedeným popisom vád.

Číslo objednávky alebo faktúry: …………………………………………………………………….

Dátum objednania: …………………………………………………………………………………….

Dátum prevzatia tovaru: ……………………………………………………………………………..

Tovar, ktorý reklamujem (presný názov a kód tovaru podľa ponuky), farba, veľkosť, množstvo, cena tovaru:

…………………………………………………………………………………………………………….

Popis a rozsah vady tovaru, predmet reklamácie:

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Požadujem, aby moja reklamácia bola vybavená nasledovným spôsobom/výmenou tovaru:

…………………………………………………………………………………………………………….

V prípade požadovaného spôsobu reklamácie – vrátenie kúpnej ceny:

Prajem si vrátiť peniaze na bankový účet: ………………………………………………………..

Prílohy:……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….

V …………………………….., dňa ………………., podpis ……………………..